drinking cups

Vandapac

NEWS & ACTIVITIES

2017-11-17 บริษัท แวนด้าแพค จำกัด เข้าร่วมงาน MYANFOOD 2017 ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560

บริษัท แวนด้าแพค จำกัด เข้าร่วมงาน MYANFOOD 2017 ณ ประเทศพม่า
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศภายในงาน แบบเป็นกันเอง
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในประเทศพม่าเป็นอย่างมาก
โดยในครั้งนี้ ทางบริษัท แวนด้าแพค จำกัด ได้นำสินค้าหลากหลายรูปแบบเข้าร่วม
จัดแสดงภายในงาน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท PET , PP , PS
ไม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟ ถ้วย และกล่องใส่อาหาร ซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของทนทาน
ทนได้ทุกสภาวะ และเป็นสินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
นั่นคือ แวนด้าแพค เราใส่ใจและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาสินค้า

© 2013 Vandapac Co.,Ltd. All Rights Reserved.